Meer resultaten voor drank en horecawet

 
drank en horecawet
 
Art. 27 DHW Artikel 27 Drank en Horecawet: Maxius.nl voorheen Lexius.nl.
Artikel 27 Drank en Horecawet. Wet van 7 oktober 1964, tot regeling van de uitoefening van de bedrijven en de werkzaamheid, waarin of in het kader waarvan alcoholhoudende drank wordt verstrekt. Drank en Horecawet. Ook bekend als.: Drank en Horecawet.
Ranking
Art. 1 DHW Artikel 1 Drank en Horecawet: Maxius.nl voorheen Lexius.nl.
Artikel 1 Drank en Horecawet. Wet van 7 oktober 1964, tot regeling van de uitoefening van de bedrijven en de werkzaamheid, waarin of in het kader waarvan alcoholhoudende drank wordt verstrekt. Drank en Horecawet. Ook bekend als.: Drank en Horecawet.
immo antwerpen
Drank en Horecawet Wikipedia.
De Wet van 24 mei 2012 tot wijziging van de Drank en Horecawet met het oog op de terugdringing van het alcoholgebruik onder met name jongeren, de voorkoming van alcoholgerelateerde verstoring van de openbare orde, alsmede ter reductie van de administratieve lasten bevatte onder meer een verbod voor jongeren onder de 16 jaar alcohol bij zich te hebben.
persoonlijke lening
Drank en Horecawet VNG.
Meer vragen en antwoorden over Drank en Horecawet. Overig Eindrapport Pilot mengvormen Drank en Horecawet. 2017 Eindrapport Pilot mengvormen Drank en Horecawet. donderdag 8 juni 2017 Evaluatie van de Drank en Horecawet, en een reactie op uw brief van 10 april 2017.
bol.com Handboek Drank en Horecawet 9789491073861 Frank Joosten Boeken.
Uitgever: Berghauser Pont. Handboek Drank en Horecawet 0e druk is een boek van Frank Joosten uitgegeven bij Berghauser Pont. In dit Handboek Drank en Horecawet, Tekst en Uitleg door Frank Joosten wordt de wet zoals die per 1 januari 2014 in werking is getreden op een artikelsgewijze manier onder de loep genomen.
Overzicht veelgestelde vragen over Drank en Horecawet VNG.
De achtergrond van deze vraag is het onderwerp van de gewijzigde DHW in beleidsstukken. Spreken we over een nieuwe Drank en Horecawet of heeft de oude wet wijzigingen ondergaan zodat we spreken over wijzigingen in de Drank en Horecawet? Het antwoord is als volgt.
Handhaving Drank en Horecawet: informatie VNG.
Handhaving Drank en Horecawet: informatie. Naar Drank en Horecawet. Om gemeenten te helpen bij hun handavingstaak van de Drank en Horecawet DHW is het Expertisecentrum Handhaving DHW opgericht. Op de site van dit expertisecentrum vindt u informatie over de praktische gevolgen voor gemeenten.
Art. 30 DHW Artikel 30 Drank en Horecawet: Maxius.nl voorheen Lexius.nl.
Artikel 30 Drank en Horecawet. Wet van 7 oktober 1964, tot regeling van de uitoefening van de bedrijven en de werkzaamheid, waarin of in het kader waarvan alcoholhoudende drank wordt verstrekt. Drank en Horecawet. Ook bekend als.: Drank en Horecawet.
Drank en Horecawet.
Jongeren onder de 18 mogen in openbare ruimten geen alcohol bij zich hebben, bijvoorbeeld in een sportkantine. Gemeenten moeten over een preventie en handhavingsplan beschikken. De wet maakt geen onderscheid meer tussen zwak alcoholische drank en sterke drank. Drank en horecawet.

Contacteer ons